Privacyverklaring

Vidoto producties
vidoto.nl
mei 2018


Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


* Over ons


De website www.vidoto.nl wordt beheerd door Vidoto producties. Vidoto producties is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).
Onze gegevens zijn:
Vidoto producties
Bevelandstraat 1
6922 DG Duiven


* Welke gegevens verzamelen wij?


Wanneer u ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Straat en huisnummer;
 • Woonplaats;
 • Telefooonnummer;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;


* Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?


De gegevens worden verzamelt en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Uw naam, Straat en huisnummer; Woonplaats;

 • e-mailadres en telefoonnummer die u invult worden gebruikt om
  een offerte te kunnen maken. We slaan deze gegevens op in ons
  systeem.
 • Wanneer u ons contactformulier invult, zijn uw naam, adres,
  woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres nodig om u van een
  reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor u gaan uitvoeren. Wij verwerken uw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.


* Met wie delen wij uw persoonsgegevens?


Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden. Wel maken wij gebruik van systemen van externe instanties voor backups en hosten van onze website. Hieronder kunt u de privacyverklaringen van deze instanties vinden.
https://www.transip.nl/legal-and-security/

https://www.yourhosting.nl/over-ons/privacy-policy.html

 

* Cookies


Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier (https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl) vinden.

Social media:
We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij buttons op onze website geplaatst. Lees de privacyverklaring van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen u alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

 • Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation)
 • Google Plus (https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Alleen met uw toestemming delen wij beeldmateriaal via deze
kanalen.

Uitschakelen en verwijderen:
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices (https://www.youronlinechoices.com/be-nl/) kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

 

 

* Links

 

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten vidoto.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

* Bewaartermijn


Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens gebruiken wij alleen om te antwoorden op een bericht dat u aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier. Deze worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met u verwijderd. De gegevens in ons systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


* Rechten


U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast hebt u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@vidoto.nl

 

* Wijzigingen


Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.